Qigong Healing and Qi Emission Qigong Healing Qigong healing has long history in China. There are 2 major types of Qigong healing exist today, Self-Qi activation Qigong healing and Qi Emission Qigong Healing. The first type Self-Qi activation Qigong healing is...